Phendula le mibuzo yemibuzo kuMarion Cotillard kwaye ubone ukuba wazi kangakanani na ngaye?

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

UMarion Cotillard, umlingisi omangalisayo waseFransi, uthabathe ababukeli kwihlabathi liphela ngendima yakhe eguquguqukayo kwifilimu nakwithiyetha. Ukusuka kwimidlalo ephumelele i-Oscar ukuya ekuculeni kumculo, ubonise uluhlu kunye nobunzulu bakhe njengegcisa. Ngaba ungumntu othanda uMarion Cotillard? Ucinga ukuba umazi ngcono kunabaninzi? Phendula le mibuzo ili-15 yemibuzo ukuze ufumanise ukuba unolwazi olungakanani kweli cwecwe lomboniso bhanya-bhanya waseFransi. Ngaba ulungile? Allez-y!

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

UMarion Cotillard, umlingisi omangalisayo waseFransi, uthabathe ababukeli kwihlabathi liphela ngendima yakhe eguquguqukayo kwifilimu nakwithiyetha. Ukusuka kwimidlalo ephumelele i-Oscar ukuya ekuculeni kumculo, ubonise uluhlu kunye nobunzulu bakhe njengegcisa. Ngaba ungumntu othanda uMarion Cotillard? Ucinga ukuba umazi ngcono kunabaninzi? Phendula le mibuzo ili-15 yemibuzo ukuze ufumanise ukuba unolwazi olungakanani kweli cwecwe lomboniso bhanya-bhanya waseFransi. Ngaba ulungile? Allez-y!

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

UMarion Cotillard, umlingisi omangalisayo waseFransi, uthabathe ababukeli kwihlabathi liphela ngendima yakhe eguquguqukayo kwifilimu nakwithiyetha. Ukusuka kwimidlalo ephumelele i-Oscar ukuya ekuculeni kumculo, ubonise uluhlu kunye nobunzulu bakhe njengegcisa. Ngaba ungumntu othanda uMarion Cotillard? Ucinga ukuba umazi ngcono kunabaninzi? Phendula le mibuzo ili-15 yemibuzo ukuze ufumanise ukuba unolwazi olungakanani kweli cwecwe lomboniso bhanya-bhanya waseFransi. Ngaba ulungile? Allez-y!

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

UMarion Cotillard, umlingisi omangalisayo waseFransi, uthabathe ababukeli kwihlabathi liphela ngendima yakhe eguquguqukayo kwifilimu nakwithiyetha. Ukusuka kwimidlalo ephumelele i-Oscar ukuya ekuculeni kumculo, ubonise uluhlu kunye nobunzulu bakhe njengegcisa. Ngaba ungumntu othanda uMarion Cotillard? Ucinga ukuba umazi ngcono kunabaninzi? Phendula le mibuzo ili-15 yemibuzo ukuze ufumanise ukuba unolwazi olungakanani kweli cwecwe lomboniso bhanya-bhanya waseFransi. Ngaba ulungile? Allez-y!

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

UMarion Cotillard, umlingisi omangalisayo waseFransi, uthabathe ababukeli kwihlabathi liphela ngendima yakhe eguquguqukayo kwifilimu nakwithiyetha. Ukusuka kwimidlalo ephumelele i-Oscar ukuya ekuculeni kumculo, ubonise uluhlu kunye nobunzulu bakhe njengegcisa. Ngaba ungumntu othanda uMarion Cotillard? Ucinga ukuba umazi ngcono kunabaninzi? Phendula le mibuzo ili-15 yemibuzo ukuze ufumanise ukuba unolwazi olungakanani kweli cwecwe lomboniso bhanya-bhanya waseFransi. Ngaba ulungile? Allez-y!