Qalisa kuhambo lwemibuzo ezantsi kwimilambo eyaziwayo!

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Ngena emanzini olwazi kwaye uhambe kwiindlela ezijikajikayo zeminye yemilambo ebalaseleyo yehlabathi. Ukususela kwimpucuko yamandulo eyayihambele phambili ngaselunxwemeni ukuya kutsho kwizixeko zanamhlanje ezisaxhomekeke ekuqukuqeleni kwayo, imilambo ibisoloko inendima ebalulekileyo ekubumbeni ihlabathi lethu. Ziye ziyimithombo yobomi, iindlela zorhwebo, kunye nenkuthazo kwiintsomi kunye neentsomi ezingenakubalwa. Njengoko uqalisa lo mbuzo, awuzukuvavanya kuphela amandla akho ejografi, kodwa uya kuzintywilisela kwiimbali ezityebileyo kunye neenkcubeko ezibonelelwe yile milambo. Ke, ngaba ukulungele ukukhwela la maza e-trivia?

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Ngena emanzini olwazi kwaye uhambe kwiindlela ezijikajikayo zeminye yemilambo ebalaseleyo yehlabathi. Ukususela kwimpucuko yamandulo eyayihambele phambili ngaselunxwemeni ukuya kutsho kwizixeko zanamhlanje ezisaxhomekeke ekuqukuqeleni kwayo, imilambo ibisoloko inendima ebalulekileyo ekubumbeni ihlabathi lethu. Ziye ziyimithombo yobomi, iindlela zorhwebo, kunye nenkuthazo kwiintsomi kunye neentsomi ezingenakubalwa. Njengoko uqalisa lo mbuzo, awuzukuvavanya kuphela amandla akho ejografi, kodwa uya kuzintywilisela kwiimbali ezityebileyo kunye neenkcubeko ezibonelelwe yile milambo. Ke, ngaba ukulungele ukukhwela la maza e-trivia?

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Ngena emanzini olwazi kwaye uhambe kwiindlela ezijikajikayo zeminye yemilambo ebalaseleyo yehlabathi. Ukususela kwimpucuko yamandulo eyayihambele phambili ngaselunxwemeni ukuya kutsho kwizixeko zanamhlanje ezisaxhomekeke ekuqukuqeleni kwayo, imilambo ibisoloko inendima ebalulekileyo ekubumbeni ihlabathi lethu. Ziye ziyimithombo yobomi, iindlela zorhwebo, kunye nenkuthazo kwiintsomi kunye neentsomi ezingenakubalwa. Njengoko uqalisa lo mbuzo, awuzukuvavanya kuphela amandla akho ejografi, kodwa uya kuzintywilisela kwiimbali ezityebileyo kunye neenkcubeko ezibonelelwe yile milambo. Ke, ngaba ukulungele ukukhwela la maza e-trivia?

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Ngena emanzini olwazi kwaye uhambe kwiindlela ezijikajikayo zeminye yemilambo ebalaseleyo yehlabathi. Ukususela kwimpucuko yamandulo eyayihambele phambili ngaselunxwemeni ukuya kutsho kwizixeko zanamhlanje ezisaxhomekeke ekuqukuqeleni kwayo, imilambo ibisoloko inendima ebalulekileyo ekubumbeni ihlabathi lethu. Ziye ziyimithombo yobomi, iindlela zorhwebo, kunye nenkuthazo kwiintsomi kunye neentsomi ezingenakubalwa. Njengoko uqalisa lo mbuzo, awuzukuvavanya kuphela amandla akho ejografi, kodwa uya kuzintywilisela kwiimbali ezityebileyo kunye neenkcubeko ezibonelelwe yile milambo. Ke, ngaba ukulungele ukukhwela la maza e-trivia?

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Ngena emanzini olwazi kwaye uhambe kwiindlela ezijikajikayo zeminye yemilambo ebalaseleyo yehlabathi. Ukususela kwimpucuko yamandulo eyayihambele phambili ngaselunxwemeni ukuya kutsho kwizixeko zanamhlanje ezisaxhomekeke ekuqukuqeleni kwayo, imilambo ibisoloko inendima ebalulekileyo ekubumbeni ihlabathi lethu. Ziye ziyimithombo yobomi, iindlela zorhwebo, kunye nenkuthazo kwiintsomi kunye neentsomi ezingenakubalwa. Njengoko uqalisa lo mbuzo, awuzukuvavanya kuphela amandla akho ejografi, kodwa uya kuzintywilisela kwiimbali ezityebileyo kunye neenkcubeko ezibonelelwe yile milambo. Ke, ngaba ukulungele ukukhwela la maza e-trivia?