Wazi kangakanani malunga neeBistros?

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Vavanya ulwazi lwakho kwezi hubs zokupheka zimnandi. Fumanisa imvelaphi yegama elithi 'ibistro,' jonga izitya zakudala, kwaye ufunde malunga nehlabathi lebistros. Emva kokuba ugqibile, uya kufumana amanqaku kwi-100. Kodwa hey, sukukhathazeka ukuba awuphumelelanga! Khumbula nje, nokuba ufumene amanqaku aphantsi, usengumntu othanda ukutya ophonononga ilizwe elonwabisayo le-bistros kunye nathi. Qhubeka nomsebenzi omhle, kwaye khumbula, i-Quizdict ilapha ukwenza ukufunda kube mnandi!

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Vavanya ulwazi lwakho kwezi hubs zokupheka zimnandi. Fumanisa imvelaphi yegama elithi 'ibistro,' jonga izitya zakudala, kwaye ufunde malunga nehlabathi lebistros. Emva kokuba ugqibile, uya kufumana amanqaku kwi-100. Kodwa hey, sukukhathazeka ukuba awuphumelelanga! Khumbula nje, nokuba ufumene amanqaku aphantsi, usengumntu othanda ukutya ophonononga ilizwe elonwabisayo le-bistros kunye nathi. Qhubeka nomsebenzi omhle, kwaye khumbula, i-Quizdict ilapha ukwenza ukufunda kube mnandi!

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Vavanya ulwazi lwakho kwezi hubs zokupheka zimnandi. Fumanisa imvelaphi yegama elithi 'ibistro,' jonga izitya zakudala, kwaye ufunde malunga nehlabathi lebistros. Emva kokuba ugqibile, uya kufumana amanqaku kwi-100. Kodwa hey, sukukhathazeka ukuba awuphumelelanga! Khumbula nje, nokuba ufumene amanqaku aphantsi, usengumntu othanda ukutya ophonononga ilizwe elonwabisayo le-bistros kunye nathi. Qhubeka nomsebenzi omhle, kwaye khumbula, i-Quizdict ilapha ukwenza ukufunda kube mnandi!

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Vavanya ulwazi lwakho kwezi hubs zokupheka zimnandi. Fumanisa imvelaphi yegama elithi 'ibistro,' jonga izitya zakudala, kwaye ufunde malunga nehlabathi lebistros. Emva kokuba ugqibile, uya kufumana amanqaku kwi-100. Kodwa hey, sukukhathazeka ukuba awuphumelelanga! Khumbula nje, nokuba ufumene amanqaku aphantsi, usengumntu othanda ukutya ophonononga ilizwe elonwabisayo le-bistros kunye nathi. Qhubeka nomsebenzi omhle, kwaye khumbula, i-Quizdict ilapha ukwenza ukufunda kube mnandi!

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Vavanya ulwazi lwakho kwezi hubs zokupheka zimnandi. Fumanisa imvelaphi yegama elithi 'ibistro,' jonga izitya zakudala, kwaye ufunde malunga nehlabathi lebistros. Emva kokuba ugqibile, uya kufumana amanqaku kwi-100. Kodwa hey, sukukhathazeka ukuba awuphumelelanga! Khumbula nje, nokuba ufumene amanqaku aphantsi, usengumntu othanda ukutya ophonononga ilizwe elonwabisayo le-bistros kunye nathi. Qhubeka nomsebenzi omhle, kwaye khumbula, i-Quizdict ilapha ukwenza ukufunda kube mnandi!