Wazi kangakanani ngokuDiving?

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Ngena enzulwini yolwandle kunye nathi njengoko sijonga ihlabathi elinika umdla lokuntywila. Vavanya ulwazi lwakho lokuhlola ngaphantsi kwamanzi, ubomi baselwandle, izixhobo zokuntywila, kunye neendlela zokhuseleko. Nokuba ungumtshuzi onamava okanye unomdla nje malunga neemfihlakalo zolwandle, le mibuzo ibonelela ngohambo olonwabisayo nolufundisayo phantsi kwamaza.

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Ngena enzulwini yolwandle kunye nathi njengoko sijonga ihlabathi elinika umdla lokuntywila. Vavanya ulwazi lwakho lokuhlola ngaphantsi kwamanzi, ubomi baselwandle, izixhobo zokuntywila, kunye neendlela zokhuseleko. Nokuba ungumtshuzi onamava okanye unomdla nje malunga neemfihlakalo zolwandle, le mibuzo ibonelela ngohambo olonwabisayo nolufundisayo phantsi kwamaza.

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Ngena enzulwini yolwandle kunye nathi njengoko sijonga ihlabathi elinika umdla lokuntywila. Vavanya ulwazi lwakho lokuhlola ngaphantsi kwamanzi, ubomi baselwandle, izixhobo zokuntywila, kunye neendlela zokhuseleko. Nokuba ungumtshuzi onamava okanye unomdla nje malunga neemfihlakalo zolwandle, le mibuzo ibonelela ngohambo olonwabisayo nolufundisayo phantsi kwamaza.

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Ngena enzulwini yolwandle kunye nathi njengoko sijonga ihlabathi elinika umdla lokuntywila. Vavanya ulwazi lwakho lokuhlola ngaphantsi kwamanzi, ubomi baselwandle, izixhobo zokuntywila, kunye neendlela zokhuseleko. Nokuba ungumtshuzi onamava okanye unomdla nje malunga neemfihlakalo zolwandle, le mibuzo ibonelela ngohambo olonwabisayo nolufundisayo phantsi kwamaza.

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Ngena enzulwini yolwandle kunye nathi njengoko sijonga ihlabathi elinika umdla lokuntywila. Vavanya ulwazi lwakho lokuhlola ngaphantsi kwamanzi, ubomi baselwandle, izixhobo zokuntywila, kunye neendlela zokhuseleko. Nokuba ungumtshuzi onamava okanye unomdla nje malunga neemfihlakalo zolwandle, le mibuzo ibonelela ngohambo olonwabisayo nolufundisayo phantsi kwamaza.