Wazi kangakanani ngeTitanic?

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Ngena nzulu kwiingxelo zembali kwaye uvavanye ulwazi lwakho kwenye yezona ziganeko zibalulekileyo zaselwandle ezirekhodiweyo. I<em>Titanic, inqanawa eyachazwa ‘njengengenakuzika,’ yajamelana nentlekele ekuqaleni koAprili 15, 1912. Ibali layo liye labangela ukuba abantu bacinge nakwiintliziyo zehlabathi, nto leyo eyaphumela kwiifilimu, iincwadi neengcamango ezininzi. Kodwa ngaphaya kobuhle baseHollywood, ulazi kangakanani ibali leTitanic? Yiya kule mibuzo ukuze utyhile iintsomi, uqinisekise iinyani, kwaye ubone ukuba uqhelene kangakanani nohambo lwesi nqanawa saziwayo!

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Ngena nzulu kwiingxelo zembali kwaye uvavanye ulwazi lwakho kwenye yezona ziganeko zibalulekileyo zaselwandle ezirekhodiweyo. I<em>Titanic, inqanawa eyachazwa ‘njengengenakuzika,’ yajamelana nentlekele ekuqaleni koAprili 15, 1912. Ibali layo liye labangela ukuba abantu bacinge nakwiintliziyo zehlabathi, nto leyo eyaphumela kwiifilimu, iincwadi neengcamango ezininzi. Kodwa ngaphaya kobuhle baseHollywood, ulazi kangakanani ibali leTitanic? Yiya kule mibuzo ukuze utyhile iintsomi, uqinisekise iinyani, kwaye ubone ukuba uqhelene kangakanani nohambo lwesi nqanawa saziwayo!

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Ngena nzulu kwiingxelo zembali kwaye uvavanye ulwazi lwakho kwenye yezona ziganeko zibalulekileyo zaselwandle ezirekhodiweyo. I<em>Titanic, inqanawa eyachazwa ‘njengengenakuzika,’ yajamelana nentlekele ekuqaleni koAprili 15, 1912. Ibali layo liye labangela ukuba abantu bacinge nakwiintliziyo zehlabathi, nto leyo eyaphumela kwiifilimu, iincwadi neengcamango ezininzi. Kodwa ngaphaya kobuhle baseHollywood, ulazi kangakanani ibali leTitanic? Yiya kule mibuzo ukuze utyhile iintsomi, uqinisekise iinyani, kwaye ubone ukuba uqhelene kangakanani nohambo lwesi nqanawa saziwayo!

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Ngena nzulu kwiingxelo zembali kwaye uvavanye ulwazi lwakho kwenye yezona ziganeko zibalulekileyo zaselwandle ezirekhodiweyo. I<em>Titanic, inqanawa eyachazwa ‘njengengenakuzika,’ yajamelana nentlekele ekuqaleni koAprili 15, 1912. Ibali layo liye labangela ukuba abantu bacinge nakwiintliziyo zehlabathi, nto leyo eyaphumela kwiifilimu, iincwadi neengcamango ezininzi. Kodwa ngaphaya kobuhle baseHollywood, ulazi kangakanani ibali leTitanic? Yiya kule mibuzo ukuze utyhile iintsomi, uqinisekise iinyani, kwaye ubone ukuba uqhelene kangakanani nohambo lwesi nqanawa saziwayo!

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

Ngena nzulu kwiingxelo zembali kwaye uvavanye ulwazi lwakho kwenye yezona ziganeko zibalulekileyo zaselwandle ezirekhodiweyo. I<em>Titanic, inqanawa eyachazwa ‘njengengenakuzika,’ yajamelana nentlekele ekuqaleni koAprili 15, 1912. Ibali layo liye labangela ukuba abantu bacinge nakwiintliziyo zehlabathi, nto leyo eyaphumela kwiifilimu, iincwadi neengcamango ezininzi. Kodwa ngaphaya kobuhle baseHollywood, ulazi kangakanani ibali leTitanic? Yiya kule mibuzo ukuze utyhile iintsomi, uqinisekise iinyani, kwaye ubone ukuba uqhelene kangakanani nohambo lwesi nqanawa saziwayo!