Ulazi kakuhle kangakanani ilizwe leBungee Jumping?

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

IBungee jumping ngumdlalo ochulumancisayo oye watsala abantu abafuna imincili kangangamashumi eminyaka. Ukusuka kwimvelaphi yayo yakudala kuMzantsi wePasifiki ukuya kutsiba lwangoku ukusuka kwizakhiwo eziphakamileyo kwihlabathi jikelele, ukutsiba ibungee kunembali etyebileyo kunye nesayensi enika umdla emva kwayo. Le mibuzo ingena nzulu entliziyweni yalo msebenzi wokumpompa iadrenaline. Nokuba ungumjumpi onamava, umntu okhe wacingisisa ngokuthatha umtsi, okanye unomdla nje wokufunda ngomdlalo, le mibuzo yenzelwe ukucela umngeni kulwazi lwakho kwaye mhlawumbi ikufundise into entsha. Ke, bhinqa kwaye ufumanise: ulazi kangakanani ilizwe lokutsiba bungee?

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

IBungee jumping ngumdlalo ochulumancisayo oye watsala abantu abafuna imincili kangangamashumi eminyaka. Ukusuka kwimvelaphi yayo yakudala kuMzantsi wePasifiki ukuya kutsiba lwangoku ukusuka kwizakhiwo eziphakamileyo kwihlabathi jikelele, ukutsiba ibungee kunembali etyebileyo kunye nesayensi enika umdla emva kwayo. Le mibuzo ingena nzulu entliziyweni yalo msebenzi wokumpompa iadrenaline. Nokuba ungumjumpi onamava, umntu okhe wacingisisa ngokuthatha umtsi, okanye unomdla nje wokufunda ngomdlalo, le mibuzo yenzelwe ukucela umngeni kulwazi lwakho kwaye mhlawumbi ikufundise into entsha. Ke, bhinqa kwaye ufumanise: ulazi kangakanani ilizwe lokutsiba bungee?

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

IBungee jumping ngumdlalo ochulumancisayo oye watsala abantu abafuna imincili kangangamashumi eminyaka. Ukusuka kwimvelaphi yayo yakudala kuMzantsi wePasifiki ukuya kutsiba lwangoku ukusuka kwizakhiwo eziphakamileyo kwihlabathi jikelele, ukutsiba ibungee kunembali etyebileyo kunye nesayensi enika umdla emva kwayo. Le mibuzo ingena nzulu entliziyweni yalo msebenzi wokumpompa iadrenaline. Nokuba ungumjumpi onamava, umntu okhe wacingisisa ngokuthatha umtsi, okanye unomdla nje wokufunda ngomdlalo, le mibuzo yenzelwe ukucela umngeni kulwazi lwakho kwaye mhlawumbi ikufundise into entsha. Ke, bhinqa kwaye ufumanise: ulazi kangakanani ilizwe lokutsiba bungee?

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

IBungee jumping ngumdlalo ochulumancisayo oye watsala abantu abafuna imincili kangangamashumi eminyaka. Ukusuka kwimvelaphi yayo yakudala kuMzantsi wePasifiki ukuya kutsiba lwangoku ukusuka kwizakhiwo eziphakamileyo kwihlabathi jikelele, ukutsiba ibungee kunembali etyebileyo kunye nesayensi enika umdla emva kwayo. Le mibuzo ingena nzulu entliziyweni yalo msebenzi wokumpompa iadrenaline. Nokuba ungumjumpi onamava, umntu okhe wacingisisa ngokuthatha umtsi, okanye unomdla nje wokufunda ngomdlalo, le mibuzo yenzelwe ukucela umngeni kulwazi lwakho kwaye mhlawumbi ikufundise into entsha. Ke, bhinqa kwaye ufumanise: ulazi kangakanani ilizwe lokutsiba bungee?

Halala, ugqibile! Nasi isiphumo sakho:

IBungee jumping ngumdlalo ochulumancisayo oye watsala abantu abafuna imincili kangangamashumi eminyaka. Ukusuka kwimvelaphi yayo yakudala kuMzantsi wePasifiki ukuya kutsiba lwangoku ukusuka kwizakhiwo eziphakamileyo kwihlabathi jikelele, ukutsiba ibungee kunembali etyebileyo kunye nesayensi enika umdla emva kwayo. Le mibuzo ingena nzulu entliziyweni yalo msebenzi wokumpompa iadrenaline. Nokuba ungumjumpi onamava, umntu okhe wacingisisa ngokuthatha umtsi, okanye unomdla nje wokufunda ngomdlalo, le mibuzo yenzelwe ukucela umngeni kulwazi lwakho kwaye mhlawumbi ikufundise into entsha. Ke, bhinqa kwaye ufumanise: ulazi kangakanani ilizwe lokutsiba bungee?